I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy polka-hebe.com prowadzi sprzedaż artykułów kosmetycznych za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Sklep prowadzony jest przez firmę Polka Health & Beauty, 2721 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej z klientem. 
4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. 
5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych.
6. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w dolarach amerykańskich i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
7. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, towarów, które znajdują się w Ofercie, do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian. 
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.
10. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu. 
11. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach Internetowych bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu. 
12. Sklep polka-hebe.com nie łączy promocji i rabatów, chyba, że proponowana promocja stanowi inaczej.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, który obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
14. Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu, w szczególności gdy:
a) klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu, 
c) dopuści się zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

II ZAMÓWIENIA 
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.
2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci Internetowej. 
4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia.
5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar oraz opłacenia wysyłki towaru, chyba że wybrana forma wysyłki stanowi inaczej.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.
7. Zamówienie będzie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję, czy zrealizować niepełne zamówienie, czy anulować je, bądź czy zastąpić towar inną Ofertą. 
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny, bądź stanu magazynowego w sklepie.
9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.


III PŁATNOŚCI I WYSYŁKA 
1. Klient ma do wyboru następujące płatności
a) płatność kartą kredytową
b) Amazon Pay
W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte. 
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy. 
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 
4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
5. Zamówień są realizowany tylko na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z zastrzeżeniem następujących Stanów: Alaska, Hawaje, Puerto Rico.
6. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.
7. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze, chyba, że wybrana forma wysyłki towaru stanowi inaczej.
8. Czas realizacji wynosi do 7 dni kalendarzowych.
9. Za opóźnienia wynikające z działania firmy kurierskiej Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

IV REKLAMACJE 
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.
2. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres: Polka Health & Beauty, 2721 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134.
3. Przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana, naprawa czy zwrot gotówki) dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.
4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep.
5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty związane z reklamacją pokrywa klient.
6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje klienta o terminie w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona. 

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru klientowi i wysłaniu go na adres: Polka Health & Beauty, 2721 East Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19134.
2. Zwracany towar musi być nienaruszony i kompletny wraz z opakowaniem i dowodem zakupu.
3. Zwracany towar należy zapakować tak, aby nie został uszkodzony w czasie transportu.
4. Koszt odesłania ponosi Klient 

VI ODMOWA PRYWATNOŚCI
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 
2. Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu. 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa amerykańskiego.


Na górę